Toppers Travailler chez nous

DOEL VAN DE FUNCTIE

Fungeert als link tussen het labo en de schuimproductie, vervult een adviserende en uitvoerende rol naar beide partijen. Zorgt voor efficiëntie op gebied van kwaliteit en rendabiliteit door verbeteringen te initiëren dit met het oog op een maximale klantentevredenheid, rendabiliteit en medewerkerstevredenheid.


TAKEN

Verzekeren van correcte en tijdige uitvoering van deze taken

 • Betrokken bij het productieproces, assisteert bij testen van nieuwe formules
 • In samenwerking met het labo bewaken en optimaliseren van de formules
 • Product ontwikkeling
 • Formaliseren & bewaken en van werkmethodes, procedures & instructies
 • Fungeert als back up schuimer


COMMUNICATIE

Verzekeren van correcte en pro actieve informatie uitwisseling

 • Rapporteert mbt product ontwikkeling, optimalisaties, analyses, etc..


COMPETENTIES

 • Productie analyse
  Het plaatsen van een probleem in zijn context en op systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie op het probleem op te lossen
  - verzamelt bijkomende informatie
  - schat de grootte van het probleem in
  - legt verbanden met voorgaande problemen
  - doet verbeteringsvoorstellen op basis van voldoende informatie
  - meet het resultaat van de acties en stuurt bij waar nodig
  - analyse van productiviteit en rendement

 • Creativiteit
  Originele en oorspronkelijke oplossingen en voorstellen formuleren
  - neemt acties om toekomstige problemen te voorkomen - schat in waar verbeteracties mogelijk zijn op basis van waarnemingen en analyses
  - vindt alternatieve oplossingen of productiemethodes
  - komt met ideeën om het gezamenlijk resultaat te verbeteren

 • Samenwerken
  Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer het gaat over een onderwerp dat niet direct van persoonlijk belang is
  - communiceert constructief
  - houdt rekening met de invloeden en de gevolgen van de eigen beslissingen en acties op andere afdelingen van de organisatie
  - deelt alle belangrijke en bruikbare informatie
  - bespreekt meningsverschillen met de betrokken persoon
  - doet toegevingen om als organisatie/team vooruit te komen
  - geeft een onderbouwende argumentatie
  - voert de werkinstructies van ISO14001 (en andere veiligheid instructies) correct uit & houdt toezicht dat dit op de afdeling door iedereen correct gebeurd.


FLEXIBILITEIT

 • Werkt mee indien de noodzaak zich voordoet
 • Voert andere taken uit op vraag van de plant manager


SPECIFIEKE KENNIS

 • Minimaal bachelor Chemie (met een eerste ervaring)
 • Ervaring in de Polyurethaan sector is een plus punt
 • Ervaring met product ontwikkeling
 • Goede kennis MS office pakketten
 • Goede beheersing Nederlands & Engels, kennis van het Duits is een plus punt


Interesse? Klik

DOEL VAN DE FUNCTIE

Zorgen voor een correct, tijdig en kwalitatief onderhoud. Dit door zich ten volle in te zetten voor het werk en steeds het beste van zichzelf te geven, een hoge kwaliteit na te streven en door te zetten. Optreden als projectleider voor nieuwe projecten. Contacten onderhouden met diverse leveranciers om de opvolging van aankopen en kosten te waarborgen.


TAKEN

Onderhoud

 • Opsporen en opheffen van storingen aan machines en geautomatiseerde productieprocessen, zowel van mechanische, elektrische, pneumatische en hydraulische aard
 • Inspectie en dagelijks preventief onderhoud, dit volgens voorgeschreven werkinstructies
 • Afstellen van machines
 • Uitvoeren van (kleine) elektrische aanpassingen of verbeteringen op niveau van gebouwen of industriële installaties
 • Mee helpen aan het opstellen van incident analyses indien dit wordt gevraagd
 • Magazijn beheer
 • Basis kennis PLC
 • Continu kritisch nakijken van eigen werk
 • Onderhoud en opvolging van alarm- & blus systemen samen met de externe partners

Communicatie

 • Onderhoudsplanning bespreken met de teamleider schuimafdeling zodat deze kan worden afgestemd op de productie
 • Bespreken van problemen met de plant manager
 • Rapportering van OEE

Projecten

 • Pro actief verbeter voorstellen doen en deze opvolgen
 • Uitvoeren van projecten in het kader van continue verbeteringen betreffende automatisering en ergonomie
 • Begeleiding van externe firma’s tijdens introductie van nieuwe machines of aanpassingen aan het huidige machine park

COMPETENTIES

Leidinggevende competenties

 • Leidinggeven
  Medewerkers aansturen zodat zij hun doelstellingen kunnen realiseren
  - komt eigen gemaakte afspraken na
  - gaat discreet om met vertrouwelijke en gevoelige informatie
  - delegeert op een duidelijke manier taken en verantwoordelijkheden (wat en tegen wanneer)
  - verdeelt de taken in functie van vaardigheden van de medewerkers
  - geeft een duidelijke argumentatie (waarom)
  - draagt zijn voorbeeldfunctie uit
  - neemt verantwoordelijkheid op voor eigen handelen
  - optimaliseert de veiligheid op de afdeling ( in samenspraak met preventie adviseur)

 • Coachen
  De professionele ontwikkeling van medewerkers ondersteunen
  - geeft gericht advies (tips) aan de medewerker over de uitvoering van de taken
  - geeft open en eerlijk feedback aan de medewerker
  - volgt de gedelegeerde taken op
  - formuleert voorstellen om de ontwikkeling van de medewerkers te bevorderen

Functiespecifieke competenties

 • Empathie
  Tonen dat men rekening houdt met de (al dan niet rechtstreeks) geuite gevoelens, behoeften en wensen van anderen
  - toont begrip voor de gevoelens en behoeften van de ander
  - toont begrip voor afwijkende meningen
  - past zijn communicatiestijl aan de ander aan
  - houdt rekening met de omstandigheden van de ander
  - bespreekt meningsverschillen met de betrokken persoon

 • Plannen en organiseren
  Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen
  - houdt rekening met de ruimte bij het plannen en organiseren
  - houdt rekening met de leverdata van klanten
  - organiseert zich op een zodanige wijze dat het praktisch overzichtelijk en efficiënt georganiseerd is
  - houdt rekening met de vaardigheden en beschikbaarheid van materialen
  - constante bewaking/evaluatie van de werkprocessen

 • Bedrijfsidentificatie
  - deelt alle belangrijke of bruikbare informatie met anderen
  - doet toegevingen om als team een stap verder te kunnen komen
  - komt met ideeën om het gezamenlijk resultaat te verbeteren
  - heeft oog voor de kosten
  - vertaalt de standpunten van het management bij de eigen medewerkers
  - stelt het organisatiebelang boven het belang van de afdeling
  - zorgt voor een vlotte overdracht naar de volgende shift
  - helpt mee met de analyse van de arbeidsongevallen
  - voert de werkinstructies van ISO14001 correct uit & houdt toezicht dat dit op de afdeling door iedereen correct gebeurd
  - veilig besturen van de heftruck/reachtruck/hoogtewerker

 • Beslissen
  - houdt rekening met de invloeden en de gevolgen van de eigen beslissingen en acties op andere afdelingen van de organisatie
  - onderbouwt zijn beslissing
  - neemt beslissingen op basis van voldoende informatie
  - bepaalt wanneer de beslissing zelfstandig genomen kan worden

Flexibiliteit

 • Andere (bij) taken uitvoeren op vraag van de plant manager

Specifieke kennis

 • Technische opleiding
 • Minimaal 5 jaar ervaring als onderhoudstechnieker
 • Leidinggevende ervaring is een pluspunt
 • Goede kennis MS office pakketten
 • Praktische kennis van Nederlands en Engels (Duits is een pluspunt)


Interesse? Klik

DOEL VAN DE FUNCTIE

Het zeker stellen dat het wettelijke veiligheids- & milieu beleid wordt geïmplementeerd, toegepast en gecorrigeerd binnen het bedrijf.


TAKEN

Samen met onze externe preventiepartner sta je in voor het uitwerken, implementeren en monitoren van het preventie- en milieubeleid.
Je hebt een adviserende rol naar de directie toe en bereidt audits voor.
Je voert proactief risicoanalyses uit in het productieproces, de werkmethodes, de arbeidsprocessen en gaat op zoek naar de juiste maatregelen en technische oplossingen met het oog op verbeteringen op het gebied van veiligheid en ergonomie.
Bij gebeurde incidenten, start je verder onderzoek naar de oorzaak en ga je op zoek naar een oplossing op lange termijn.
Je volgt veranderingen in  wetgeving op en zorgt ervoor dat deze toegepast worden in de organisatie.
Je staat in voor het aanvragen en opvolgen van onze vergunningen.


PROFIEL

Specifieke kennis

 • Preventie adviseur niveau I of niveau II met de ambitie om niveau I te worden
 • Hogere opleiding of equivalent door ervaring
 • Zeer nauwkeurig werken
 • Goede kennis van Windows, office-pakket
 • Communicatief vaardig
 • Probleemoplossend en pragmatisch denken
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Administratief sterk
 • Talen kennis: Nederlands, Engels, Frans is een pluspunt


Interesse? Klik

Contacteer onsSelecteer uw CV in word of PDF formaat